Dodany kod promocyjny zniknął

Jeżeli dodałeś oprócz kodu promocyjnego na pierwszy przejazd również inny kod promocyjny (otwarty, nie tylko na pierwszy przejazd) aplikacja wybierze domyślnie kod o wyższej wartości i go zrealizuje.
Jeśli będzie to kod promocyjny otwarty (nie tylko na pierwszy przejazd), kod na pierwszy przejazd straci ważność i zniknie z aplikacji.
 
Wyboru kodu, który ma być zrealizowany można dokonać ręcznie w trakcie procesu płatności.